കണ്ണൂര്‍ പച്ചത്തുരുത്തിന്‍റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം പരിയാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ ബഹു തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചു.

Tags: ,

Related Article

0 Comments

Leave a Comment

FOLLOW US

GOOGLE PLUS

PINTEREST

FLICKR

INSTAGRAM